Vedtekter

Vedtekter

Gjeldende vedtekter for Oslo brannvesens musikkorps,
Sist revidert i 2017.
Last ned
"Vedtekter for Oslo brannvesens musikkorps"

vedtekter_2017_revidert_endeligtilrsmte.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS