Print this page
 

Oslo Brandvesens Musikkorps
c

Oslo Brannvesens Musikkorps er etatskorps for Oslo brann- og redningsetat. Korpset har "militær" janitsjarbesetning og har for tiden 34 aktive medlemmer.

OBM ønsker seg OBO og Fagott for å få et optimalt lydbilde.

Nåværende dirigent er Tom Skjellum, kjent som profesjonell trompetist fra KORK, kompositør og arrangør med bred musikalsk og ikke minst sosial kompetanse.

Vårt motto er: Det skal være hyggelig å gå på øvelse!

Korpset er medlem av Norges musikkorps forbund.

 

Oslo brannvesens musikkorps har ett bredt musikalsk reportoar. Ett unikt notearkiv, arvet av Leif Nagel vår faste dirigent gjennom 40 år, gir oss mange muligheter. Vi spiller selvfølgelig også nyere musikk.

Korpset ønsker større rekruttering fra etaten og Oslo kommune, men vi tar også inn medlemmer som ikke har annen tilknytning en at de har spilleglede og lyst til å spille i korpset vårt.